Kuntien lakiasiat

Toimimme kuntien apuna oikeudellisissa asioissa. Laadimme kunnille erilaisia sopimuksia ja avustamme kuntia työ- ja virkasuhdeasioissa sekä niihin tarvittavien asiakirjojen laadinnassa. Avustamme kuntia myös erilaisissa oikeudellisissa selvitysasioissa.

Toimimme oikeudellisena avustajana kunnille myös julkisissa hankinnoissa. Julkisessa hankinnassa hankintayksikön (kuten kunnan) on kilpailutettava hankintansa ja sopimuksensa lainsäädännön mukaisesti. Hankinnan on tapahduttava avoimesti ja tehokkaasti sekä sen tulee kohdella kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Autamme asiakasta näiden velvoitteiden toteutumisessa, oikean menettelytavan valitsemisessa menettelyyn ja tarvittavien asiakirjojen laatimisessa.

Avustamme lisäksi kuntia mahdollisten hallintokantelu-, hallintovalitus- ja kunnallisvalitusasioissa. Hallintokantelulla tarkoitetaan ilmoitusta ylemmälle viranomaiselle virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Hallintovalituksella tarkoitetaan valitusta, jolla haetaan muutosta kunnan viranomaisen tekemään päätökseen. Kunnallisvalituksella valitetaan kunnanvaltuuston päätöksestä. Hallintovalitus ja kunnallisvalitus ovat vaihtoehtoisia valituksia. Kunnallisvalitus väistyy, jos erityislainsäädännössä säädetään hallintovalituksesta.

Asiantuntijoillamme on pitkä ja kattava käytännön kokemus kuntien oikeudellisista ongelmista ja niiden hoitamisesta.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

HELSINKI

Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Tel +358 40 531 5588

 

SEINÄJOKI

Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
Tel +358 40 680 8888

OULU

Pakkahuoneenkatu 15
90100 Oulu
Tel +358 40 669 4444

 

TURKU

Humalistonkatu 1
20100 Turku
Tel +358 40 680 6666