Yrityssaneeraus

Yrityssaneerausmenettelyn tarkoituksena on taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen (kuten osakeyhtiö) jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen.

Saneerausmenettely mahdollistaa merkittäviä toimienpiteitä ja järjestelyitä, kuten esimerkiksi velkajärjestelyn yritykseen velkojen pääomien alentamiseksi ja määräaikaisten vuokrasopimusten irtisanomisen.

Saneerausmenettelyn aloittamisesta päättää tuomioistuin velallisyrityksen tai velkojan hakemuksesta (yrityssaneeraushakemus).

Saneerausmenettely on vaihtoehto konkurssille sellaisissa tapauksissa, joissa yrityksellä on jatkamiskelpoista yritystoimintaa ja taloudelliset vaikeudet on mahdollista ohittaa ryhtymällä korjaaviin toimenpiteisiin ja velkajärjestelyihin. Konkurssimenettelyyn verrattuna saneerausmenettelyn etuna ovat muun muassa yrityksen määräysvallan säilyminen ja liiketoiminnan jatkuminen sekä työpaikkojen lähtökohtainen säilyminen.

Yrityssaneerausmenettelyyn hakeudutaan usein johtuen rahoitus- ja kassavirtaongelmista. Tavoitteena on saada yrityksen tilanne rauhoitettua ja keskeyttää yrityksen velkojen perinnät sekä palauttaa liiketoiminnan kannattavuus ja likviditeetti liiketoiminnan jatkamiseksi ja velkojen uudelleen järjestelemiseksi.

Yrityssaneerausmenettelyn aloittamista voidaan hakea, mikäli yritys on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys ja sen yritystoiminta on saneerattavissa eli maksukyvyttömyys voidaan saneerausohjelman avulla poistaa ja yrityksen varat riittävät saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Yrityssaneerausmenettelyn aloittamista haetaan käräjäoikeudelta yrityssaneeraushakemuksella, jossa tulee esittää perustelut saneerausmenettelyn aloittamiselle ja jonka liitteenä tulee toimittaa kattava selvitys yrityksen toiminnasta ja sen saneerattavuudesta. Yrityssaneeraushakemus voidaan jättää, vaikka yrityksestä olisi jätetty konkurssihakemus vireille. Hakemus tulee tällaisessa tilanteessa jättää viimeistään ennen konkurssiin asettamista. Jos saneerausmenettely aloitetaan, konkurssihakemus raukeaa saneerausohjelman tultua vahvistetuksi.

Käräjäoikeus tekee ratkaisun yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta yrityssaneeraushakemuksen perusteella. Ennen ratkaisun tekemistä käräjäoikeus antaa hakemuksen tiedoksi velkojille ja varaa näille tilaisuuden antaa kirjallisen lausuman hakemuksesta.

Mikäli saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset täyttyvät, käräjäoikeus päättää sen aloittamisesta ja määrää samalla riippumattoman selvittäjän, joka muun muassa laatii saneerausohjelman yrityksen toimintaan ja velkoihin kohdistuvista toimenpiteistä ja järjestelyistä.

Käräjäoikeus päättää saneerausohjelman vahvistamisesta. Saneerausohjelma voidaan vahvistaa tietyin edellytyksin myös ilman velkojien enemmistön suostumusta. Yrityssaneeraus päättyy viimeistään silloin, kun vahvistetun maksuohjelman mukaiset maksut on suoritettu.

Asiantuntijoillamme on pitkä käytännön kokemus taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten avustamisesta ja yrityssaneeraushakemusten laatimisesta.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

HELSINKI

Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Tel +358 40 531 5588

 

SEINÄJOKI

Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
Tel +358 40 680 8888

OULU

Pakkahuoneenkatu 15
90100 Oulu
Tel +358 40 669 4444

 

TURKU